NKG 25 Nordic Gerontology Congress 2021 in Reykjavik – Island

Oplev Islands natur: Fly til Reykjavik kun kr. 644 (tur/retur) ⋆  RejseSpion.dk

VELKOMMEN til den 25. Nordiske konferanse i Gerontologi som avholdes på Island, Reykjavik, den 2-5 juni 2021. Registrering og mulighet for å sende inn abstrakt er nå åpen.

Informasjon og registrering her!

As previously announced, all accepted abstracts for the 2020 congress from participants keeping their registration will maintain their status and do not need to be resubmitted. We are also very happy to receive new abstracts, with a submission deadline on November 20th 2020. As always, the congress covers a wide spectrum of topics within the field of gerontology, but this time we would also like to especially encourage you to share your experiences of the Covid-19 pandemic from a gerontological perspective.

Viktige datoer

20 September 2020: Registration and call for abstracts opens 

20 November 2020: Deadline abstracts symposia 

16 December 2020: Notification symposia 

31 December 2020: Deadline abstracts oral presentations and posters 

3 February 2021: Notification acceptance of abstracts 

1 March 2021: End of early-bird registration

25th Nordic Congress of Gerontology

Keynote Speakers

Eldre i arbeidslivet – Kan de bidra eller er de bare slitne og vil slutte?

Norsk Selskap for Aldersforskning (NSA) inviterer til frokostseminaret: «Eldre i arbeidslivet – Kan de bidra eller er de bare slitne og vil slutte?»

Tid: ARRANGEMENTET ER UTSATT – ny dato kommer!

Sted: Pilestredet 46, Clara Holsts Hus, PA113 – Athene 1 ( KK-senteret)

Vi presenterer utvalgte forskningsresultater fra prosjektet ExitAge som ble avsluttet tidligere i år og som handlet om de eldste i arbeidslivet – hva kjennetegner disse arbeidstakerne og hvordan forholder virksomheter og ledere seg til dem? Prosjektet var finansiert av Forskningsrådet og ble gjennomført av forskere ved NOVA og AFI ved OsloMet, og med NAV og Senter for seniorpolitikk som samarbeidspartnere.

Program

08.30: Kaffe/te/frokost

08.45 Velkommen v/Roger Moen, Senter for seniorpolitikk

08.50 Slitenhet og yrkesavgang v/Katharina Herlofson og Tale Hellevik, NOVA, OsloMet

09.10 Lederes håndtering av eldre arbeidstakere v/Robert Salomon, AFI, OsloMet

09.30 Alderisme og preferanse for ungdom v/Per Erik Solem, NOVA, OsloMet

09.50 Spørsmål og svar

10.00 Avslutning

Innledere

Katharina Herlofson ledet prosjektet ExitAge. Hun er sosiolog med PhD fra Universitetet i Oslo, og forsker ved NOVA. Hennes forskningsinteresser inkluderer kjønn og forholdet mellom generasjoner i familien, aldring og livsløp, og arbeid og pensjonering.

Tale Hellevik har Cand. polit. i statsvitenskap og Dr. polit. i sosiologi, begge fra Universitetet i Oslo. På NOVA har hun blant annet forsket på aspekter ved den norske velferdsstaten, overføringer mellom generasjoner, sammenhengen mellom holdninger og atferd, og arbeid og pensjonering.

Robert Salomon er sosiolog og forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI. Han er tidligere direktør for AFI og tidligere faglig leder for Forskningsrådets arbeids-livsforskningsprogram. Forskningsinteresser inkluderer arbeidsmiljø og arbeidsglede, konflikthåndtering i arbeidslivet, omstillinger, og eldre i arbeidslivet.

Per Erik Solem er forsker ved NOVA. Han har arbeidet med aldersforskning (gerontologi) siden embetseksamen i psykologi i 1970, og har også lang erfaring med undervisning og veiledning på temaer som aktivitet og deltakelse, kognitiv aldring, aldersdemens og alderisme. De senere årene har hovedtyngden av forskningen vært rettet mot aldring i arbeidslivet og pensjonering.

Påmelding

Med hensyn til påmelding er det «førstemann-til-mølla-prinsippet» som gjelder, men medlemmer av NSA prioriteres.
Vi følger alle smittevernregler, og vil kun fylle lokalet en tredjedels fullt slik at det blir mulighet for god avstand mellom tilhørerne.
Du melder deg på ved å klikke på lenken her og fylle ut feltene. NB! frist for påmelding er fredag 18. september.

Norsk selskap for aldersforskning (NSA) er en sammenslutning av forskere og andre med interesse for aldersforskning. Følg oss på Facebook og på www.aldersforsk.no – så er du oppdatert på våre seminarer og konferanser!

EuGMS E-Congress 2020

Vil du delta på EuGMS E-Congress den 7-9. oktober? Over 200 kollegaer har allerede registrert seg. Ny frist for å sende inn abstrakt er 30. juni. Informasjon og registrering her!

The EuGMS will organise the key digital event in the field of geriatric medicine and health services for the ageing population.
The EuGMS e-Congress “COVID-19: LESSONS AND CHALLENGES FOR HEALTH CARE FOR OLDER ADULTS” will figure the main geriatric themes and the COVID-19 impact on older people’s health. You will find new possibilities for multidimensional learning, innovative web tools, global audience, target topics and a fully virtual exhibition area. Welcome!

Seminar: Frivillige eldre og frivillig eldreomsorg

Hvordan bidrar eldre selv inn i frivillig arbeid, og hvordan kan frivillige være en ressurs i eldreomsorgen? Velkommen til seminar den 13.februar i regi av Norsk Selskap for Aldersforskning (NSA)

Deltagelse i frivillig arbeid står høyt på den politiske agendaen om aktiv aldring i Norge. Forskning på feltet antyder at eldre som er engasjerte og aktive i det frivillige organisasjonslivet har bedre livskvalitet, samt fysisk og mental helse. Særlig innenfor eldreomsorgen har det vært et stort innslag av frivillig arbeid, og behovet for dette vil ikke bli mindre i årene framover. 

Rett etter seminaret fortsetter årsmøtet for Norsk selskap for aldersforskning.

Sted: Rindalrommet, OsloMet, Stensberggt. 26, 2. etg.

Program

16.00 – 16.30         
Mat og mingling 

16.30 – 16.55         
Sturla Bjerkaker: Eldre som ressurs for frivilligheten

16.55 – 17.20    
Beate Magerholm: Frivillige i eldreomsorg – hvordan tilrettelegge for det gode samarbeidet?

17.20 – 17.45       
Anne Britt Nilsen: Å være frivillig etter pensjonering

Om foredragsholderne

Sturla Bjerkaker er voksenpedagog og pensjonert generalsekretær i Studieforbundenes interesseorganisasjon Voksenopplæringsforbundet. Han deltar bl.a. i et EU-prosjekt (Erasmus +) om «Promoting Active Ageing», og har i den sammenheng gjennomført en undersøkelse sammen med Frivillighet Norge om «Seniorers engasjement i og for frivillige organisasjoner». Det er rapporten fra denne undersøkelsen som danner utgangspunkt for hans foredrag
 
Beate Magerholm er ansatt som rådgiver ved Verdighetsenterets avdeling Frivillighet og kultur og kursleder i Oslo. Beate har hovedfag i Religionsvitenskap. Hun var med på oppstarten av Villa Fredrikke aktivitetshus i Drammen kommune i 2010, et lavterskeltilbud for personer med demens. Hun har vært Verdighetsenterets representant i et prosjekt i Drammen kommune hvor det ble utviklet en modell for samarbeid mellom kommunens helse- og omsorgstjeneste og frivillig sektor.
 
Anne-Britt Nilsen er førsteamanuensis fra Oslo Met (tidligere høgskolen i Oslo), undervist ved avdeling for lærerutdanning. Tidligere også rektor og inspektør der. Hun har vært med i styret i Senter for seniorpolitikk (for Akademikerne). Internasjonal instruktør i Dale Carnegie i Kommunikasjon og ledelse. Forfatter/medforfatter av 12 bøker. Etter pensjonering frivillig bl.a. innen frivillig idrett, Røde Kors, Turistforeningen og Holmenkollen.

Påmelding til seminaret

Seminaret er gratis. Med hensyn til påmelding er det «førstemann-til-mølla- prinsippet» som gjelder, men medlemmer av NSA prioriteres. Du melder deg på ved å klikke på denne lenken og fylle ut feltene.
NB! frist for påmelding er 10. februar.

Årsmelding 2019

Her ligger årsmeldingen for 2019.

13.februar kl. 17.45 har vi vårt årsmøte, åpent for alle medlemmer. Minner også om at vi søker nye styremedlemmer og forslag kan sendes til post@aldersforsk.no – ellers er vi åpne for benkeforslag.

Før årsmøtet vil det bli arrangert seminar åpent for alle, tema og sted kommer.

Velkommen!

Innleggene fra julegløggseminaret er ute!

Tusen takk til alle som kom på vårt seminar torsdag 28.november!

Nedenfor kan du laste ned alle innleggene fra seminaret:

Endring i religiøsitet blant eldre. v/Vegard Skirbekk, forskningsleder Folkehelseinstitutt og Columbia University New York
Religiøs deltakelse og helse i Norge og Nord-Trøndelag. v/ Torgeir Sørensen, Førsteamanuensis ved Fakultet for helsefag, VID vitenskapelig høgskole
«Godt at du er her! Du kan tro for oss andre som tviler». v/ Yvonne Andersen, Sykehjemsprest på Silurveien, Majorstua og Villa Enerhaugen sykehjem

«Hvilken rolle spiller religion i alderdommen?»

Norsk selskap for aldersforskning ønsker velkommen til Julegløggseminar!

Sted: OsloMet Storbyuniversitet, Pilestredet 46, Clara Holst hus: PA329 (3. etasje KK-sentret)

Dato og tid: Torsdag 28. november kl. 08.00 – 09.45

Religion, spiritualitet og tro er fortsatt viktig for mange mennesker, blant annet ved å skape struktur, mening og forståelse i hverdagen og å støtte i møte med livets utfordringer.

Hvilken rolle spiller religion i livet til eldre? Blir religion eller tro viktigere i eldre år? Norsk Selskap for Aldersforskning (NSA) har gleden til å invitere til julegløggseminar om dette temaet med tre renommerte foredragsholdere på dette aktuelle temaet.

Program

08:00-08:30 Julefrokost og mingling
08:30-08:55 Endring i religiøsitet blant eldre. v/Vegard Skirbekk, forskningsleder Folkehelseinstitutt og Columbia University New York
08:55-09:20 Religiøs deltakelse og helse i Norge og Nord-Trøndelag. v/ Torgeir Sørensen, Førsteamanuensis ved Fakultet for helsefag, VID vitenskapelig høgskole
09:20-09:45 «Godt at du er her! Du kan tro for oss andre som tviler». v/ Yvonne Andersen, Sykehjemsprest

Vegard Skirbekk er forskningsleder Folkehelseinstituttet, professor og forsker ved Columbia University i New York. Han er utdannet samfunnsøkonom (UiO) og hans forskningsinteresser inkluderer blant annet endringer i holdninger, tro, og ferdigheter på tvers av kohorter. Torgeir Sørensen (PhD og cand. Theol.) er førsteamanuensis ved VID vitenskapelig høgskole. Han har tidligere jobbet som prest og brukt HUNT data for å forske på religiøs deltagelse og helse.
Yvonne Andersen er sykehjemsprest på Silurveien, Majorstua og Villa Enerhaugen sykehjem. Hun har videreutdanning i demensomsorg og er sertifisert Marte Meo veileder.

Påmelding til frokostseminaret

Med hensyn til påmelding er det «førstemann-til-mølla- prinsippet» som gjelder, men medlemmer av NSA prioriteres. Du melder deg på ved å klikke på lenken her og fylle ut feltene.
NB! frist for påmelding er 25.november.

ARRANGEMENTET ER GRATIS!