NKG 25 Nordic Gerontology Congress 2021 in Reykjavik – Island

Oplev Islands natur: Fly til Reykjavik kun kr. 644 (tur/retur) ⋆  RejseSpion.dk

VELKOMMEN til den 25. Nordiske konferanse i Gerontologi som avholdes på Island, Reykjavik, den 2-5 juni 2021. Registrering og mulighet for å sende inn abstrakt er nå åpen.

Informasjon og registrering her!

As previously announced, all accepted abstracts for the 2020 congress from participants keeping their registration will maintain their status and do not need to be resubmitted. We are also very happy to receive new abstracts, with a submission deadline on November 20th 2020. As always, the congress covers a wide spectrum of topics within the field of gerontology, but this time we would also like to especially encourage you to share your experiences of the Covid-19 pandemic from a gerontological perspective.

Viktige datoer

20 September 2020: Registration and call for abstracts opens 

20 November 2020: Deadline abstracts symposia 

16 December 2020: Notification symposia 

31 December 2020: Deadline abstracts oral presentations and posters 

3 February 2021: Notification acceptance of abstracts 

1 March 2021: End of early-bird registration

25th Nordic Congress of Gerontology

Keynote Speakers

Eldre i arbeidslivet – Kan de bidra eller er de bare slitne og vil slutte?

Norsk Selskap for Aldersforskning (NSA) inviterer til frokostseminaret: «Eldre i arbeidslivet – Kan de bidra eller er de bare slitne og vil slutte?»

Tid: ARRANGEMENTET ER UTSATT – ny dato kommer!

Sted: Pilestredet 46, Clara Holsts Hus, PA113 – Athene 1 ( KK-senteret)

Vi presenterer utvalgte forskningsresultater fra prosjektet ExitAge som ble avsluttet tidligere i år og som handlet om de eldste i arbeidslivet – hva kjennetegner disse arbeidstakerne og hvordan forholder virksomheter og ledere seg til dem? Prosjektet var finansiert av Forskningsrådet og ble gjennomført av forskere ved NOVA og AFI ved OsloMet, og med NAV og Senter for seniorpolitikk som samarbeidspartnere.

Program

08.30: Kaffe/te/frokost

08.45 Velkommen v/Roger Moen, Senter for seniorpolitikk

08.50 Slitenhet og yrkesavgang v/Katharina Herlofson og Tale Hellevik, NOVA, OsloMet

09.10 Lederes håndtering av eldre arbeidstakere v/Robert Salomon, AFI, OsloMet

09.30 Alderisme og preferanse for ungdom v/Per Erik Solem, NOVA, OsloMet

09.50 Spørsmål og svar

10.00 Avslutning

Innledere

Katharina Herlofson ledet prosjektet ExitAge. Hun er sosiolog med PhD fra Universitetet i Oslo, og forsker ved NOVA. Hennes forskningsinteresser inkluderer kjønn og forholdet mellom generasjoner i familien, aldring og livsløp, og arbeid og pensjonering.

Tale Hellevik har Cand. polit. i statsvitenskap og Dr. polit. i sosiologi, begge fra Universitetet i Oslo. På NOVA har hun blant annet forsket på aspekter ved den norske velferdsstaten, overføringer mellom generasjoner, sammenhengen mellom holdninger og atferd, og arbeid og pensjonering.

Robert Salomon er sosiolog og forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI. Han er tidligere direktør for AFI og tidligere faglig leder for Forskningsrådets arbeids-livsforskningsprogram. Forskningsinteresser inkluderer arbeidsmiljø og arbeidsglede, konflikthåndtering i arbeidslivet, omstillinger, og eldre i arbeidslivet.

Per Erik Solem er forsker ved NOVA. Han har arbeidet med aldersforskning (gerontologi) siden embetseksamen i psykologi i 1970, og har også lang erfaring med undervisning og veiledning på temaer som aktivitet og deltakelse, kognitiv aldring, aldersdemens og alderisme. De senere årene har hovedtyngden av forskningen vært rettet mot aldring i arbeidslivet og pensjonering.

Påmelding

Med hensyn til påmelding er det «førstemann-til-mølla-prinsippet» som gjelder, men medlemmer av NSA prioriteres.
Vi følger alle smittevernregler, og vil kun fylle lokalet en tredjedels fullt slik at det blir mulighet for god avstand mellom tilhørerne.
Du melder deg på ved å klikke på lenken her og fylle ut feltene. NB! frist for påmelding er fredag 18. september.

Norsk selskap for aldersforskning (NSA) er en sammenslutning av forskere og andre med interesse for aldersforskning. Følg oss på Facebook og på www.aldersforsk.no – så er du oppdatert på våre seminarer og konferanser!