13. februar ble det avholdt årsmøte med fine faglige presentasjoner og gode diskusjoner! 22 medlemmer deltok på årsmøtet og Bjørn Atle Halse ble valgt inn som nytt styremedlem.

Her er noen glimt av styreleder Vegard Skirbekk som også holdt en presentasjon hva som bidrar til en frisk hjerne, og Marja Aartsen som fortalte om sammenhengen mellom sosiale relasjoner og kognisjon i eldre år.

/