Oppføringer av Hanna Vangen

Seksualitet i voksne og eldre år

Norsk selskap for aldersforskning inviterer til seminar der fire foredragsholdere vil holde innlegg om sex og seksualitet i voksne og eldre år. Haakon Aarst skal blant annet snakke om kommunikasjon om seksualitet i møte med helsetjenestene når vi blir eldre, mens Jeanette Engeland vil fortelle om hvordan kroppens endringer påvirker seksualiteten i voksne år. Nantje […]

, ,

Årsmøte 2024

13. februar ble det avholdt årsmøte med fine faglige presentasjoner og gode diskusjoner! 22 medlemmer deltok på årsmøtet og Bjørn Atle Halse ble valgt inn som nytt styremedlem. Her er noen glimt av styreleder Vegard Skirbekk som også holdt en presentasjon hva som bidrar til en frisk hjerne, og Marja Aartsen som fortalte om sammenhengen […]

,

Årsmøte 2024 med faglig program

Medlemmer i NSA iviteres til årsmøte 2024 med faglig program. Tid: 13. februar 2024 kl. 15.00-17.00 Sted: KK-lounge (rom PA311), Clara Holst hus, Pilestredet 46, Oslo Program: kl. 15.00 Årsmøte (saksliste og årsmelding sendes på mail til påmeldte) kl. 15.30 Faglig program: kl. 16.30 Faglig minglestund og nettverksbygging: Vi serverer pizza og mineralvann. Påmelding til […]

Eldres boligpreferanser: Hvordan vil du bo når du blir eldre?

Velkommen til et spennende arrangement i regi av Norsk selskap for aldersforskning. Dato og tid: 5. september 2023 kl 17-1830 Sted: Litteraturhuset, møterom Skram, Wergelandsveien 29, Oslo Gratis ved påmelding her: https://forms.office.com/e/uPcmwWQpgv Det er for tiden mye snakk om å planlegge for egen alderdom. Valg av bolig og bosted er i hovedsak et individuelt ansvar. […]

,

Den 8. nasjonale kongress i aldersforskning

Norsk selskap for aldersforskning er medarrangør av den 8. nasjonale kongressen i aldersforskning som finner sted 23. – 24. oktober på Fornebu. Aldersforskningskongressen er en møteplass for personer og fagmiljøer som arbeider med forskning og utviklingsarbeid om aldring og eldre i Norge og arrangeres i år for åttende gang. Sist gang kongressen ble arrangert var […]

Digitalt foredrag om konsekvenser av en aldrende befolkning i Asia

Bli med på digitalt frokostmøte den 25. mai kl. 09.00 med en spennende presentasjon av professor, Naohiro Ogawa. Han vil snakke om hva en aldrende befolkning har å si for ulike utviklingstrekk i Japan og andre asiatiske land. Ogawa er for tiden gjesteforsker ved Asian Development Bank Institute i Tokyo. Arrangementet er digitalt, og gratis […]