Oppføringer av Aldersforskning

Velkommen til digitalt årsmøte

Årsmøtet til Norsk Selskap for Aldersforskning arrangeres digitalt mandag 28. februar 2022 kl. 15.00. Saksliste: Årsmelding Regnskap for 2021 Budsjettforslag 2022 Saker som ønskes behandlet på årsmøtet Saker som evt. ønskes behandlet under årsmøtet (sak 4), kan sendes til styreleder Annelise Flor på annelise.flor@redcross.no innen 1. februar. Alle medlemmene ønskes velkommen. Årsmøtet avholdes digitalt via […]

GeroNord – Nyhetsbrev

Last ned nyhetsbrevet her News on research, developmental work and education within the ageing area in the Nordic Countries – Volume 31, no 2, 2021

26th Nordic Congress of Gerontology in Odense, Denmark, June 8–10, 2022

Informasjon og registrering her! Life is about change and continuity. We experience ourselves and our surroundings differently throughout life. For most people, later life is often characterized by major transitions, moving towards frailty and multiple losses – but it may also be a part of life with more time to engage in preferred activities, explore […]

Velkommen til juleseminar om palliasjon og lindrende omsorg

Sted: OsloMet: Pilestredet 46, rom PA318. Det vil være mulig å delta digitalt. Tid: 2. desember kl 14:00-15:30!  Påmelding her Du vil få høre tre spennende foredrag: Siri Rostoft er professor ved forskningsenheten, geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus og overlege ved geriatrisk avdeling, Ullevål. Hun vil snakke om bruk av spesialisert palliativ behandling siste leveår i Norge – betydning […]

Kluss i vekslinga? Samhandling, kontinuitet og kvalitet i eldres tjenesteforløp

Medlemsmøte og forskningswebinar torsdag 27. mai kl. 14.00–15.15 Norsk selskap for aldersforskning inviterer til webinar der vi presenterer utvalgte forskningsresultater fra prosjektet CrossCare-Old. Hva skjer når eldre pasienter med store hjelpebehov skrives ut fra sykehus og kommunene skal ta over? Er det mulig å få til et godt samarbeid tjenestene imellom uten at det blir kluss […]

NorLAG nyhetsbrev nr. 1, 2021

Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) er en tverrfaglig og longitudinell studie som følger kvinner og menn over tid fra 40-års alderen og oppover. Studien er en rik kilde til ny og bedre kunnskap om aldring og eldre i Norge. Så langt er det gjennomført tre runder med innsamling av surveydata som […]

Årsmøte i Norsk selskap for aldersforskning (NSA)

Dato: Torsdag 25. februar 2021 kl. 15.00 Sted: Teams Påmelding til årsmøte sendes rm@seniorpolitikk.no innen 15. februar 2021, lenke og invitasjon til Teams sendes ut innen 20. februar Saksliste Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsordenValg av møteleder og representanter til å undertegne protokoll fra årsmøte Årsmelding for 2020 Regnskap for 2020 og budsjett for 2021 ValgavstyreValgkomite: Astrid […]

Eldre i arbeidslivet – Kan de bidra eller er de bare slitne og vil slutte?

Invitasjon til medlemsmøte/webinar torsdag 17. desember 2020 kl. 14.00-15.15 Påmelding sendes: ssp@seniorpolitikk.no innen mandag 14.12., så vil dere motta lenke til Teams for å følge webinaret torsdag 17.12. Norsk selskap for aldersforskning inviterer til webinar der vi presenterer utvalgte forskningsresultater fra prosjektet «ExitAge», om de eldste i arbeidslivet. Prosjektet ble finansiert av Forskningsrådet og gjennomført av forskere […]

NKG 25 Nordic Gerontology Congress 2021 in Reykjavik – Island

VELKOMMEN til den 25. Nordiske konferanse i Gerontologi som avholdes på Island, Reykjavik, den 2-5 juni 2021. Registrering og mulighet for å sende inn abstrakt er nå åpen. Informasjon og registrering her! As previously announced, all accepted abstracts for the 2020 congress from participants keeping their registration will maintain their status and do not need […]

Forskningskonferansen 2020

Konferansen vil presentere nye forskningsresultater og lansere Norsk seniorpolitisk barometer 2020. Sted: KS Agenda ved Nationaltheatret og webinar Dato: 30. oktober Pris: Gratis Klikk her for påmelding