Her ligger årsmeldingen for 2019.

13.februar kl. 17.45 har vi vårt årsmøte, åpent for alle medlemmer. Minner også om at vi søker nye styremedlemmer og forslag kan sendes til post@aldersforsk.no – ellers er vi åpne for benkeforslag.

Før årsmøtet vil det bli arrangert seminar åpent for alle, tema og sted kommer.

Velkommen!

Årsmøte Norsk Selskap for Aldersforskning (NSA) 6. februar 2019

Når: kl. 09.30-10.30 (i etterkant av frokostseminar som starter kl. 8.00)
Sted: Rindalrommet NOVA, OsloMet, Oslo
Stensberggata 26, 2 etasje.

Saksliste

  1. Årsmelding 2018
  2. Revidert regnskap 2018
  3. Budsjett 2019
  4. Valg av nye styremedlemmer
  • Heidi Gautun (sekretær) går ut av styret
  • Kariann Krohne (medlemsansvarlig) går ut av styret
  • Forslag til 2 nye styremedlemmer har kommet inn
  • Det åpnes også for benkeforslag
    5. Eventuelt: Styret foreslår en økning av medlemsavgift fra 200 kr til 250 kr.

Vi minner om at neste seminar og årsmøtet holdes onsdag 6.februar 2019. Vi har rom for et medlem til og vi oppfordrer våre medlemmer å sende inn forslag til aktuelle kandidater!
– forslag kan sendes til valgkomiteen ved Astrid Bergland: astrid.bergland@oslomet.no.

Nytt medlem velges inn på årsmøtet.

Program og foredragsholdere vil bli annonsert etter nyttår.