Historie NSA

«Å ikke kjenne hendelsene fra før en ble født, er å forbli et barn for alltid» (Cicero)

NSA ble stiftet i 1954 under navnet «Norsk gerontologisk selskap», og skulle være «et bindeledd mellom fagfolk som arbeidet med eldre». Selskapet var et resultat av arbeidet i «De gamles helsekomite», som ble etablert av Nasjonalforeningen og Sanitetsforeningen i 1950. Komiteen var et samarbeidsorgan mellom organisasjonene og det offentlige. I 1962 endrer den norske foreningen navn til Norsk Selskap for Aldersforskning (NSA). I skriftet «Vår aldrende befolkning», forfattet av «De gamles helsekomite» i 1955, og i senere publikasjoner, ble den moderne eldrepolitikken presentert. Skriftene ble publisert i NSAs skriftserie. NSAs historie er for øvrig beskrevet i publikasjoner utarbeidet til 10-års, 30-års og 40-års jubileet.

Referanser:

Gedde-Dahl, Tobias. 1954. Planlegging av helse og velferdsarbeid for eldre i Norge. Oslo: nasjonalforeningen for folkehelsen

Beverfelt E, Helset A, Ingebretsen R. Aldersforskning inn i år 2000. NOVA Rapport 7/99

Daatland, Nordhus, Romøren og Sletvold. Status og framtid for norsk aldersforskning. Norges forskningsråd 2000.

Beverfelt, Eva. 2004. Norsk selskap for aldersforskning gjennom 50 år. I Kirsten Thorsen (red): Nye tider, nye livsløp, nye eldre? Oslo: BK Grafisk as

Thorsen, Kirsten. 2004. NSA – 50 år. Et gerontologisk selskap for den gamle og den nye tid. I Kirsten Thorsen (red): Nye tider, nye livsløp, nye eldre? Oslo: BK Grafisk as

Norsk Selskap for Aldersforskning. The Norwegian Society for Age Research – The Walk Towards Old Age. Adv. Geront. 2015. vol 28. No 1 (suppl) P. 49-51.

Strand BH, Veenstra M, Slagsvold B. Aldersrelatert forskning i Norge. HOD notat 2015.