Bli med på digitalt frokostmøte den 25. mai kl. 09.00 med en spennende presentasjon av professor, Naohiro Ogawa.

Han vil snakke om hva en aldrende befolkning har å si for ulike utviklingstrekk i Japan og andre asiatiske land. Ogawa er for tiden gjesteforsker ved Asian Development Bank Institute i Tokyo. Arrangementet er digitalt, og gratis for alle deltakere.

Påmelding ved å følge denne linken

Presentasjonen handler om hvordan den aldrende befolkningen har påvirket samfunnet, både sosialt og økonomisk i Japan og utvalgte asiatiske land.

Følgende temaer vil bli diskutert:

  • aldring og pensjonering i Japan – potensiale for å heve pensjonsalderen
  • endringer i mønsteret av offentlige og familiære overføringer
  • skiftet av verdier knyttet til å gi omsorg for de eldre av de unge

Naohiro Ogawa har undervist i befolkningsøkonomi ved flere akademiske institusjoner, inkludert University of Tokyo, Nihon University og University of Malaya. Hans seneste arbeider inkluderer måling av tverrgenerasjonelle overføringer og ny måling av aldrende befolkninger. Han har skrevet omfattende om befolkning og utvikling i Japan og andre asiatiske land. Hans forskning har fokusert på problemstillinger, som sosioøkonomiske konsekvenser av lav fruktbarhet og rask aldrende befolkning og modellering av demografi og sosiale sikkerhetsrelaterte variabler. Han har også forsket på politikk knyttet til fruktbarhet, sysselsetting, ekteskap, barneomsorg, pensjon og omsorg for eldre.

Ikke gå glipp av denne unike muligheten til å lære av en av de ledende ekspertene innen befolkningsøkonomi. Bli med på møtet for en tankevekkende presentasjon og engasjerende diskusjoner.

At det meste i samfunnet vårt blir digitalisert kan ha sine fordeler. Blant annet blir tjenester og informasjon lettere tilgjengelig. Men ikke alle opplever det sånn. Digitalisering er en utfordring for eldres menneskerettigheter, mener blant annet Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Omtrent 480 000 personer i aldersgruppen over 60 år er ikke-digitale i Norge. Å være ikke-digital blir definert som å ikke bruke internett eller digitale verktøy, eller å ha svake ferdigheter. Dette gir grunn til bekymring. På den andre siden har undersøkelser vist at eldre arbeidstakere ikke hadde store problemer med å gå over til digitale flater når koronaepidemien brøt ut, som mange har trodd.  

Disse nyansene er noe av det vi ønsker å belyse i vårt frokostseminar onsdag 26.oktober og inviterer alle interesserte til spennende foredrag på OsloMet i Pilestredet 50, Rom L132B.  

Program  

Kl. 08.30 – 09.00 Dørene åpner – enkel servering  

Kl. 09.00 – 09.05 Velkommen v/styreleder Annelise D. Flor  

Kl. 09.05 – 09.15 Hva sier forskningen om digital hjemmeoppfølging og ressursbruk i helsetjenesten? Innledning av styremedlem og forsker ved FHI, Christine Hillestad Hestevik    

Kl. 09.15 – 09.45 Koronasituasjonen og økt bruk av digitale verktøy: Hvilke konsekvenser har det for eldre arbeidstakere? Anne Skevik Grødem, forsker ved Institutt for samfunnsforskning  

Kl. 09.45 – 10.15  Digital teknologi for ‘analoge seniorer’? Noen erfaringer fra forskningsprosjektet Enkel og trygg pårørendekontakt.  Erik Børve Rasmussen, forsker ved OsloMet  

Kl. 10.15 – 10.30 Oppsummering og spørsmål til foredragsholderne  

Velkommen!  

Påmelding skjer her – medlemmer blir prioritert  

Tid: Mandag 13.juni, kl. 14.00 – 15.30
Sted: Pilestredet 32, Andrea Arntzens hus: N010.023, lille auditorium

Program

Norsk selskap har gleden av å invitere alle interesserte til seminar den 13.juni.
Vi blir flere eldre, hvordan skal vi bo?

Innledning: Boformer for eldre – en kunnskapsoppdatering
v/Maria Bjerk, forsker, fysioterapeut, Phd

Carpe Diem – bolig for personer med demens,
v/Anja Trøften, markedskonsulent Carpe Diem

Den norske eldreomsorgsmodellens viktigste forutsetninger: bolig, tjenester, institusjoner og arbeidskraft
v/Jardar Sørvoll, forsker, historiker, PhD

Diskusjon

Meld deg på her: https://forms.office.com/r/TtMBDY026W

Vi serverer kaffe og noe å bite i. Vel møtt!

Takk til alle som kom på vårt seminar om eldre frivillige og frivillige i eldreomsorgen torsdag den 13.februar. Her er to av foredragene til gratis nedlastning:

Sturla Bjerkaker: Eldre som ressurs for frivilligheten

Beate Magerholm: Frivillige i eldreomsorg – hvordan tilrettelegge for det gode samarbeidet?

Hvordan bidrar eldre selv inn i frivillig arbeid, og hvordan kan frivillige være en ressurs i eldreomsorgen? Velkommen til seminar den 13.februar i regi av Norsk Selskap for Aldersforskning (NSA)

Deltagelse i frivillig arbeid står høyt på den politiske agendaen om aktiv aldring i Norge. Forskning på feltet antyder at eldre som er engasjerte og aktive i det frivillige organisasjonslivet har bedre livskvalitet, samt fysisk og mental helse. Særlig innenfor eldreomsorgen har det vært et stort innslag av frivillig arbeid, og behovet for dette vil ikke bli mindre i årene framover. 

Rett etter seminaret fortsetter årsmøtet for Norsk selskap for aldersforskning.

Sted: Rindalrommet, OsloMet, Stensberggt. 26, 2. etg.

Program

16.00 – 16.30         
Mat og mingling 

16.30 – 16.55         
Sturla Bjerkaker: Eldre som ressurs for frivilligheten

16.55 – 17.20    
Beate Magerholm: Frivillige i eldreomsorg – hvordan tilrettelegge for det gode samarbeidet?

17.20 – 17.45       
Anne Britt Nilsen: Å være frivillig etter pensjonering

Om foredragsholderne

Sturla Bjerkaker er voksenpedagog og pensjonert generalsekretær i Studieforbundenes interesseorganisasjon Voksenopplæringsforbundet. Han deltar bl.a. i et EU-prosjekt (Erasmus +) om «Promoting Active Ageing», og har i den sammenheng gjennomført en undersøkelse sammen med Frivillighet Norge om «Seniorers engasjement i og for frivillige organisasjoner». Det er rapporten fra denne undersøkelsen som danner utgangspunkt for hans foredrag
 
Beate Magerholm er ansatt som rådgiver ved Verdighetsenterets avdeling Frivillighet og kultur og kursleder i Oslo. Beate har hovedfag i Religionsvitenskap. Hun var med på oppstarten av Villa Fredrikke aktivitetshus i Drammen kommune i 2010, et lavterskeltilbud for personer med demens. Hun har vært Verdighetsenterets representant i et prosjekt i Drammen kommune hvor det ble utviklet en modell for samarbeid mellom kommunens helse- og omsorgstjeneste og frivillig sektor.
 
Anne-Britt Nilsen er førsteamanuensis fra Oslo Met (tidligere høgskolen i Oslo), undervist ved avdeling for lærerutdanning. Tidligere også rektor og inspektør der. Hun har vært med i styret i Senter for seniorpolitikk (for Akademikerne). Internasjonal instruktør i Dale Carnegie i Kommunikasjon og ledelse. Forfatter/medforfatter av 12 bøker. Etter pensjonering frivillig bl.a. innen frivillig idrett, Røde Kors, Turistforeningen og Holmenkollen.

Påmelding til seminaret

Seminaret er gratis. Med hensyn til påmelding er det «førstemann-til-mølla- prinsippet» som gjelder, men medlemmer av NSA prioriteres. Du melder deg på ved å klikke på denne lenken og fylle ut feltene.
NB! frist for påmelding er 10. februar.

Tusen takk til alle som kom på vårt seminar torsdag 28.november!

Nedenfor kan du laste ned alle innleggene fra seminaret:

Endring i religiøsitet blant eldre. v/Vegard Skirbekk, forskningsleder Folkehelseinstitutt og Columbia University New York
Religiøs deltakelse og helse i Norge og Nord-Trøndelag. v/ Torgeir Sørensen, Førsteamanuensis ved Fakultet for helsefag, VID vitenskapelig høgskole
«Godt at du er her! Du kan tro for oss andre som tviler». v/ Yvonne Andersen, Sykehjemsprest på Silurveien, Majorstua og Villa Enerhaugen sykehjem

Takk til alle som kom på seminar den 12.juni!

På bildet: Kristine Bjorheim Bøe Fysioterapeut, Spesialist i Fysioterapi for eldre MNFF

Her kan du laste ned PDF av foredragene som ble holdt:

Velkommen til den sjuende norske kongress i aldersforskning!
Det samlede temaet denne gangen er «Aktiv aldring». Vi håper å få presentert problemstillinger og erfaringer over et bredt spekter fra helsevitenskaper og psykologi til samfunnsvitenskaper og kulturfag.

Se også her for mer informasjon om arrangementet.

Benskjørhet og brudd: resultater fra norske studier.

På vårt frokostseminar 6.februar fikk vi innlegget Er det livsfarlig å være benskjør? ved Annette V. Hauger, stipendiat OsloMet og det kan lastes ned her.

Vi fikk også siste nytt fra Kristin Holvik fra Folkehelseinstituttet med innlegget Blir vi sprø av å drikke melk? Resultater fra NOREPOS nasjonale hoftebruddatabase. Dette kan lastes ned her.

 

6.februar 2019 arrangerer vi seminaret:

Benskjørhet og brudd: resultater fra norske studier.

Årsmøtet følger rett etter seminaret.

Program:

  • 08.00 – Kaffe, rundstykker og mingling
  • 08:15-08:20 – Velkommen, v/ Marijke Veenstra,  styreleder NSA
  • 08.20-08.45 – Er det livsfarlig å være benskjør? v/Annette V. Hauger, stipendiat OsloMet
  • 08.45-09.10 – Blir vi sprø av å drikke melk? Resultater fra NOREPOS nasjonale hoftebruddatabase. v/Kristin Holvik, seniorforsker Folkehelseinstituttet
  • 09.10-09.15 – Spørsmål, diskusjon og avslutning

Påmelding innen 1.februar. Se her for info og påmelding.