Norsk selskap for aldersforskning inviterer til seminar der fire foredragsholdere vil holde innlegg om sex og seksualitet i voksne og eldre år. Haakon Aarst skal blant annet snakke om kommunikasjon om seksualitet i møte med helsetjenestene når vi blir eldre, mens Jeanette Engeland vil fortelle om hvordan kroppens endringer påvirker seksualiteten i voksne år. Nantje Fischer sitt innlegg omhandler forskning på seksuell aktivitet og tilfredshet, forekomst av seksuelle problemer og veien til god seksuell helse. Til slutt vil Siren Eriksen snakke om demens og seksualitet.

Tid: Onsdag 17. april kl. 16.30 – 18.30

Sted: Gamle Raadhus Scene, Christiania Torv 1, 0157 Oslo

Påmelding og program

Velkommen!

13. februar ble det avholdt årsmøte med fine faglige presentasjoner og gode diskusjoner! 22 medlemmer deltok på årsmøtet og Bjørn Atle Halse ble valgt inn som nytt styremedlem.

Her er noen glimt av styreleder Vegard Skirbekk som også holdt en presentasjon hva som bidrar til en frisk hjerne, og Marja Aartsen som fortalte om sammenhengen mellom sosiale relasjoner og kognisjon i eldre år.

/

Medlemmer i NSA iviteres til årsmøte 2024 med faglig program.

Tid: 13. februar 2024 kl. 15.00-17.00

Sted: KK-lounge (rom PA311), Clara Holst hus, Pilestredet 46, Oslo

Program:

kl. 15.00 Årsmøte (saksliste og årsmelding sendes på mail til påmeldte)

kl. 15.30 Faglig program:

  • Frisk hjerne i eldre år – hva bidrar positivt? v/Vegard Skirbekk
  • Use it or lose it: Om forholdet mellom sosiale relasjoner og kognisjon v/Marja Aartsen

kl. 16.30 Faglig minglestund og nettverksbygging: Vi serverer pizza og mineralvann.

Påmelding til årsmøtet sendes innen torsdag 1. februar 2024 til post@aldersforsk.no

Se også Facebook-arrangementet

Velkommen til et spennende arrangement i regi av Norsk selskap for aldersforskning.

Dato og tid: 5. september 2023 kl 17-1830

Sted: Litteraturhuset, møterom Skram, Wergelandsveien 29, Oslo

Gratis ved påmelding her: https://forms.office.com/e/uPcmwWQpgv

Det er for tiden mye snakk om å planlegge for egen alderdom. Valg av bolig og bosted er i hovedsak et individuelt ansvar. Samtidig er det ikke gitt at alle har mulighet til å ta de antatt smarteste valgene, for eksempel fordi de bor et sted det det er vanskelig å omsette egen bolig, eller der funksjonelle og gode boliger for eldre er en mangelvare. Men er det slik at folk alltid ønsker å bo så smart som mulig? Og når er det på tide å planlegge for å sikre en god alderdom?

På dette seminaret vil vi høre om forskning på boligpreferanser blant eldre. Vi vil også få innlegg om hvorfor det er lurt å tenke gjennom hvordan man ønsker å bo i alderdommen og hvilke boligløsninger som kan være aktuelle for en eldre befolkning. Det siste vil bli illustrert med en presentasjon av Bølgelengden, OBOS sitt første seniorprosjekt.

Program:

  • Vegard Skirbekk, styreleder i Norsk selskap for aldersforskning ønsker velkommen.
  • Planlegge litt – bli eller flytte? Aldersvennlig boligplanlegging v/Anne Berit Rafoss i Senteret for et aldersvennlig Norge
  • Eldres boligpreferanser v/Hans Christian Sandlie og Maja Flåto, forskere ved NOVA, OsloMet
  • OBOS – hvordan møter vi eldres boligbehov og boligpreferanser v/Hanne Løvbrøtte og Trine Hauglund Overgård, OBOS Nye Hjem
  • Panel og dialog med salen

Norsk selskap for aldersforskning er medarrangør av den 8. nasjonale kongressen i aldersforskning som finner sted 23. – 24. oktober på Fornebu.

Aldersforskningskongressen er en møteplass for personer og fagmiljøer som arbeider med forskning og utviklingsarbeid om aldring og eldre i Norge og arrangeres i år for åttende gang. Sist gang kongressen ble arrangert var i 2019, og da var det omlag 180 påmeldte.

Se mer informasjon om program og påmelding på konferansens nettside.

Bli med på digitalt frokostmøte den 25. mai kl. 09.00 med en spennende presentasjon av professor, Naohiro Ogawa.

Han vil snakke om hva en aldrende befolkning har å si for ulike utviklingstrekk i Japan og andre asiatiske land. Ogawa er for tiden gjesteforsker ved Asian Development Bank Institute i Tokyo. Arrangementet er digitalt, og gratis for alle deltakere.

Påmelding ved å følge denne linken

Presentasjonen handler om hvordan den aldrende befolkningen har påvirket samfunnet, både sosialt og økonomisk i Japan og utvalgte asiatiske land.

Følgende temaer vil bli diskutert:

  • aldring og pensjonering i Japan – potensiale for å heve pensjonsalderen
  • endringer i mønsteret av offentlige og familiære overføringer
  • skiftet av verdier knyttet til å gi omsorg for de eldre av de unge

Naohiro Ogawa har undervist i befolkningsøkonomi ved flere akademiske institusjoner, inkludert University of Tokyo, Nihon University og University of Malaya. Hans seneste arbeider inkluderer måling av tverrgenerasjonelle overføringer og ny måling av aldrende befolkninger. Han har skrevet omfattende om befolkning og utvikling i Japan og andre asiatiske land. Hans forskning har fokusert på problemstillinger, som sosioøkonomiske konsekvenser av lav fruktbarhet og rask aldrende befolkning og modellering av demografi og sosiale sikkerhetsrelaterte variabler. Han har også forsket på politikk knyttet til fruktbarhet, sysselsetting, ekteskap, barneomsorg, pensjon og omsorg for eldre.

Ikke gå glipp av denne unike muligheten til å lære av en av de ledende ekspertene innen befolkningsøkonomi. Bli med på møtet for en tankevekkende presentasjon og engasjerende diskusjoner.

At det meste i samfunnet vårt blir digitalisert kan ha sine fordeler. Blant annet blir tjenester og informasjon lettere tilgjengelig. Men ikke alle opplever det sånn. Digitalisering er en utfordring for eldres menneskerettigheter, mener blant annet Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Omtrent 480 000 personer i aldersgruppen over 60 år er ikke-digitale i Norge. Å være ikke-digital blir definert som å ikke bruke internett eller digitale verktøy, eller å ha svake ferdigheter. Dette gir grunn til bekymring. På den andre siden har undersøkelser vist at eldre arbeidstakere ikke hadde store problemer med å gå over til digitale flater når koronaepidemien brøt ut, som mange har trodd.  

Disse nyansene er noe av det vi ønsker å belyse i vårt frokostseminar onsdag 26.oktober og inviterer alle interesserte til spennende foredrag på OsloMet i Pilestredet 50, Rom L132B.  

Program  

Kl. 08.30 – 09.00 Dørene åpner – enkel servering  

Kl. 09.00 – 09.05 Velkommen v/styreleder Annelise D. Flor  

Kl. 09.05 – 09.15 Hva sier forskningen om digital hjemmeoppfølging og ressursbruk i helsetjenesten? Innledning av styremedlem og forsker ved FHI, Christine Hillestad Hestevik    

Kl. 09.15 – 09.45 Koronasituasjonen og økt bruk av digitale verktøy: Hvilke konsekvenser har det for eldre arbeidstakere? Anne Skevik Grødem, forsker ved Institutt for samfunnsforskning  

Kl. 09.45 – 10.15  Digital teknologi for ‘analoge seniorer’? Noen erfaringer fra forskningsprosjektet Enkel og trygg pårørendekontakt.  Erik Børve Rasmussen, forsker ved OsloMet  

Kl. 10.15 – 10.30 Oppsummering og spørsmål til foredragsholderne  

Velkommen!  

Påmelding skjer her – medlemmer blir prioritert  

Tid: Mandag 13.juni, kl. 14.00 – 15.30
Sted: Pilestredet 32, Andrea Arntzens hus: N010.023, lille auditorium

Program

Norsk selskap har gleden av å invitere alle interesserte til seminar den 13.juni.
Vi blir flere eldre, hvordan skal vi bo?

Innledning: Boformer for eldre – en kunnskapsoppdatering
v/Maria Bjerk, forsker, fysioterapeut, Phd

Carpe Diem – bolig for personer med demens,
v/Anja Trøften, markedskonsulent Carpe Diem

Den norske eldreomsorgsmodellens viktigste forutsetninger: bolig, tjenester, institusjoner og arbeidskraft
v/Jardar Sørvoll, forsker, historiker, PhD

Diskusjon

Meld deg på her: https://forms.office.com/r/TtMBDY026W

Vi serverer kaffe og noe å bite i. Vel møtt!

Takk til alle som kom på vårt seminar om eldre frivillige og frivillige i eldreomsorgen torsdag den 13.februar. Her er to av foredragene til gratis nedlastning:

Sturla Bjerkaker: Eldre som ressurs for frivilligheten

Beate Magerholm: Frivillige i eldreomsorg – hvordan tilrettelegge for det gode samarbeidet?

Hvordan bidrar eldre selv inn i frivillig arbeid, og hvordan kan frivillige være en ressurs i eldreomsorgen? Velkommen til seminar den 13.februar i regi av Norsk Selskap for Aldersforskning (NSA)

Deltagelse i frivillig arbeid står høyt på den politiske agendaen om aktiv aldring i Norge. Forskning på feltet antyder at eldre som er engasjerte og aktive i det frivillige organisasjonslivet har bedre livskvalitet, samt fysisk og mental helse. Særlig innenfor eldreomsorgen har det vært et stort innslag av frivillig arbeid, og behovet for dette vil ikke bli mindre i årene framover. 

Rett etter seminaret fortsetter årsmøtet for Norsk selskap for aldersforskning.

Sted: Rindalrommet, OsloMet, Stensberggt. 26, 2. etg.

Program

16.00 – 16.30         
Mat og mingling 

16.30 – 16.55         
Sturla Bjerkaker: Eldre som ressurs for frivilligheten

16.55 – 17.20    
Beate Magerholm: Frivillige i eldreomsorg – hvordan tilrettelegge for det gode samarbeidet?

17.20 – 17.45       
Anne Britt Nilsen: Å være frivillig etter pensjonering

Om foredragsholderne

Sturla Bjerkaker er voksenpedagog og pensjonert generalsekretær i Studieforbundenes interesseorganisasjon Voksenopplæringsforbundet. Han deltar bl.a. i et EU-prosjekt (Erasmus +) om «Promoting Active Ageing», og har i den sammenheng gjennomført en undersøkelse sammen med Frivillighet Norge om «Seniorers engasjement i og for frivillige organisasjoner». Det er rapporten fra denne undersøkelsen som danner utgangspunkt for hans foredrag
 
Beate Magerholm er ansatt som rådgiver ved Verdighetsenterets avdeling Frivillighet og kultur og kursleder i Oslo. Beate har hovedfag i Religionsvitenskap. Hun var med på oppstarten av Villa Fredrikke aktivitetshus i Drammen kommune i 2010, et lavterskeltilbud for personer med demens. Hun har vært Verdighetsenterets representant i et prosjekt i Drammen kommune hvor det ble utviklet en modell for samarbeid mellom kommunens helse- og omsorgstjeneste og frivillig sektor.
 
Anne-Britt Nilsen er førsteamanuensis fra Oslo Met (tidligere høgskolen i Oslo), undervist ved avdeling for lærerutdanning. Tidligere også rektor og inspektør der. Hun har vært med i styret i Senter for seniorpolitikk (for Akademikerne). Internasjonal instruktør i Dale Carnegie i Kommunikasjon og ledelse. Forfatter/medforfatter av 12 bøker. Etter pensjonering frivillig bl.a. innen frivillig idrett, Røde Kors, Turistforeningen og Holmenkollen.

Påmelding til seminaret

Seminaret er gratis. Med hensyn til påmelding er det «førstemann-til-mølla- prinsippet» som gjelder, men medlemmer av NSA prioriteres. Du melder deg på ved å klikke på denne lenken og fylle ut feltene.
NB! frist for påmelding er 10. februar.