Digitalt foredrag om konsekvenser av en aldrende befolkning i Asia

Bli med på digitalt frokostmøte den 25. mai kl. 09.00 med en spennende presentasjon av professor, Naohiro Ogawa.

Han vil snakke om hva en aldrende befolkning har å si for ulike utviklingstrekk i Japan og andre asiatiske land. Ogawa er for tiden gjesteforsker ved Asian Development Bank Institute i Tokyo. Arrangementet er digitalt, og gratis for alle deltakere.

Påmelding ved å følge denne linken

Presentasjonen handler om hvordan den aldrende befolkningen har påvirket samfunnet, både sosialt og økonomisk i Japan og utvalgte asiatiske land.

Følgende temaer vil bli diskutert:

  • aldring og pensjonering i Japan – potensiale for å heve pensjonsalderen
  • endringer i mønsteret av offentlige og familiære overføringer
  • skiftet av verdier knyttet til å gi omsorg for de eldre av de unge

Naohiro Ogawa har undervist i befolkningsøkonomi ved flere akademiske institusjoner, inkludert University of Tokyo, Nihon University og University of Malaya. Hans seneste arbeider inkluderer måling av tverrgenerasjonelle overføringer og ny måling av aldrende befolkninger. Han har skrevet omfattende om befolkning og utvikling i Japan og andre asiatiske land. Hans forskning har fokusert på problemstillinger, som sosioøkonomiske konsekvenser av lav fruktbarhet og rask aldrende befolkning og modellering av demografi og sosiale sikkerhetsrelaterte variabler. Han har også forsket på politikk knyttet til fruktbarhet, sysselsetting, ekteskap, barneomsorg, pensjon og omsorg for eldre.

Ikke gå glipp av denne unike muligheten til å lære av en av de ledende ekspertene innen befolkningsøkonomi. Bli med på møtet for en tankevekkende presentasjon og engasjerende diskusjoner.