Eldre i arbeidslivet – Kan de bidra eller er de bare slitne og vil slutte?

Invitasjon til medlemsmøte/webinar torsdag 17. desember 2020 kl. 14.00-15.15

Påmelding sendes: ssp@seniorpolitikk.no innen mandag 14.12., så vil dere motta lenke til Teams for å følge webinaret torsdag 17.12.

Norsk selskap for aldersforskning inviterer til webinar der vi presenterer utvalgte forskningsresultater fra prosjektet «ExitAge», om de eldste i arbeidslivet. Prosjektet ble finansiert av Forskningsrådet og gjennomført av forskere ved NOVA og AFI ved OsloMet, med NAV og Senter for seniorpolitikk som samarbeidspartnere. 

Program

14.00 Velkommen v/Roger Moen, Senter for seniorpolitikk

14.10 Slitenhet og yrkesavgang v/ Katharina Herlofson og Tale Hellevik, NOVA, OsloMet

14.30 Lederes håndtering av eldre arbeidstakere v/Robert Salomon, AFI, OsloMet

14.50 Alderisme og preferanse for ungdom v/Per Erik Solem, NOVA, OsloMet

15.10 Avslutning

Innledere

Katharina Herlofson ledet prosjektet «ExitAge». Hun er sosiolog med PhD fra Universitetet i Oslo, og forsker ved NOVA. Hennes forskningsinteresser inkluderer kjønn og forholdet mellom generasjoner i familien, aldring og livsløp, og arbeid og pensjonering.

Tale Hellevik har Cand. polit. i statsvitenskap og Dr. polit. i sosiologi, begge fra Universitetet i Oslo. På NOVA har hun blant annet forsket på aspekter ved den norske velferdsstaten, overføringer mellom generasjoner, sammenhengen mellom holdninger og atferd, og arbeid og pensjonering.

Robert Salomon er sosiolog og forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI. Han er tidligere direktør for AFI og tidligere faglig leder for Forskningsrådets arbeidslivsforskningsprogram. Forskningsinteresser inkluderer arbeidsmiljø og arbeidsglede, konflikthåndtering, omstillinger og eldre i arbeidslivet.

Per Erik Solem er forsker ved NOVA og professor ved Institutt for helsevitenskap, NTNU i Gjøvik. Han har arbeidet med aldersforskning (gerontologi) siden embetseksamen i psykologi i 1970, og har lang erfaring med undervisning og veiledning på temaer som aktivitet og deltakelse, kognitiv aldring, aldersdemens og alderisme. De senere årene har hovedtyngden av forskningen vært rettet mot aldring i arbeidslivet og pensjonering.

Velkommen – vi ses på Teams!

Norsk selskap for aldersforskning (NSA) er en sammenslutning av forskere og andre med interesse for aldersforskning. Følg oss på Facebook og på www.aldersforsk.no – så er du oppdatert på våre seminarer og konferanser!