Eldres boligpreferanser: Hvordan vil du bo når du blir eldre?

Velkommen til et spennende arrangement i regi av Norsk selskap for aldersforskning.

Dato og tid: 5. september 2023 kl 17-1830

Sted: Litteraturhuset, møterom Skram, Wergelandsveien 29, Oslo

Gratis ved påmelding her: https://forms.office.com/e/uPcmwWQpgv

Det er for tiden mye snakk om å planlegge for egen alderdom. Valg av bolig og bosted er i hovedsak et individuelt ansvar. Samtidig er det ikke gitt at alle har mulighet til å ta de antatt smarteste valgene, for eksempel fordi de bor et sted det det er vanskelig å omsette egen bolig, eller der funksjonelle og gode boliger for eldre er en mangelvare. Men er det slik at folk alltid ønsker å bo så smart som mulig? Og når er det på tide å planlegge for å sikre en god alderdom?

På dette seminaret vil vi høre om forskning på boligpreferanser blant eldre. Vi vil også få innlegg om hvorfor det er lurt å tenke gjennom hvordan man ønsker å bo i alderdommen og hvilke boligløsninger som kan være aktuelle for en eldre befolkning. Det siste vil bli illustrert med en presentasjon av Bølgelengden, OBOS sitt første seniorprosjekt.

Program:

  • Vegard Skirbekk, styreleder i Norsk selskap for aldersforskning ønsker velkommen.
  • Planlegge litt – bli eller flytte? Aldersvennlig boligplanlegging v/Anne Berit Rafoss i Senteret for et aldersvennlig Norge
  • Eldres boligpreferanser v/Hans Christian Sandlie og Maja Flåto, forskere ved NOVA, OsloMet
  • OBOS – hvordan møter vi eldres boligbehov og boligpreferanser v/Hanne Løvbrøtte og Trine Hauglund Overgård, OBOS Nye Hjem
  • Panel og dialog med salen