Thomas hansen

Vegard Skirbekk

Vegard Skirbekk, Thomas Hansen og Jonas Kinge snakket om sykdomsbyrde, livskvalitet og sosial ulikhet