Foredrag fra NSA seminar 31. mai

,

Thomas hansen

Vegard Skirbekk

Vegard Skirbekk, Thomas Hansen og Jonas Kinge snakket om sykdomsbyrde, livskvalitet og sosial ulikhet