Ledig stilling som professor ved Gøteborgs Universitet

Psykologiska institutionen utlyser en heltidsanställning som professor i psykologi med inriktning mot åldrandets psykologi/geropsykologi. Institutionen har drygt 160 anställda, och bedriver en omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet. Den forskning som bedrivs bedöms av internationella granskare som mycket god och söktrycket på våra utbildningar är sedan många år tillbaka högt. Se www.psy.gu.se för mer information.

Vi välkomnar nu ansökningar från framstående forskare för anställning som professor inom området åldrandets psykologi/geropsykologi

Vid institutionen finns en forskargrupp (ADA-Gero) som bedriver geropsykologisk forskning och även är engagerad i olika utbildningsmoment. Forskargruppen arbetar för att öka kunskaperna om åldersrelaterad kognitiv och emotionell hälsa, med fokus på betydelsen av genetiska, hälsorelaterade och sociokulturella faktorer. Forskningen bedrivs ofta i flervetenskapliga sammanhang. ADA-Gero är också en part i det flervetenskapliga center för studier av åldrande och åldersrelaterade förändringar (AgeCap-Centrum för Åldrande och Hälsa) som finns vid Göteborgs universitet. Forskningsområdet ingår i institutionens strategiska satsningar. För mer information se http://psy.gu.se/forskning/forskargrupper/aldrande och http://agecap.gu.se/

 

Se hele stillingsannonsen her