NorLAG nyhetsbrev nr. 1, 2021

Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) er en tverrfaglig og longitudinell studie som følger kvinner og menn over tid fra 40-års alderen og oppover. Studien er en rik kilde til ny og bedre kunnskap om aldring og eldre i Norge. Så langt er det gjennomført tre runder med innsamling av surveydata som er koblet til årlige registerdata. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet er ansvarlig for studien, dataene samles inn av Statistisk sentralbyrå og Norsk senter for forskningsdata (NSD) står for utvikling og publiseringsløsninger for dataene. Nyhetsbrevet lastes ned her.