Saksliste til årsmøte 6.februar 2019

, ,

Årsmøte Norsk Selskap for Aldersforskning (NSA) 6. februar 2019

Når: kl. 09.30-10.30 (i etterkant av frokostseminar som starter kl. 8.00)
Sted: Rindalrommet NOVA, OsloMet, Oslo
Stensberggata 26, 2 etasje.

Saksliste

  1. Årsmelding 2018
  2. Revidert regnskap 2018
  3. Budsjett 2019
  4. Valg av nye styremedlemmer
  • Heidi Gautun (sekretær) går ut av styret
  • Kariann Krohne (medlemsansvarlig) går ut av styret
  • Forslag til 2 nye styremedlemmer har kommet inn
  • Det åpnes også for benkeforslag
    5. Eventuelt: Styret foreslår en økning av medlemsavgift fra 200 kr til 250 kr.