Seksualitet i voksne og eldre år

Norsk selskap for aldersforskning inviterer til seminar der fire foredragsholdere vil holde innlegg om sex og seksualitet i voksne og eldre år. Haakon Aarst skal blant annet snakke om kommunikasjon om seksualitet i møte med helsetjenestene når vi blir eldre, mens Jeanette Engeland vil fortelle om hvordan kroppens endringer påvirker seksualiteten i voksne år. Nantje Fischer sitt innlegg omhandler forskning på seksuell aktivitet og tilfredshet, forekomst av seksuelle problemer og veien til god seksuell helse. Til slutt vil Siren Eriksen snakke om demens og seksualitet.

Tid: Onsdag 17. april kl. 16.30 – 18.30

Sted: Gamle Raadhus Scene, Christiania Torv 1, 0157 Oslo

Påmelding og program

Velkommen!