SEMINAR 25.APRIL UTSATT

Grunnet uforutsette omstendigheter må en av foredragsholdere melde avbud til dagens seminar. Vi velger derfor å utsette det. Vi beklager. Ny dato kommer snarest!