Tag Archive for: årsmøte

13. februar ble det avholdt årsmøte med fine faglige presentasjoner og gode diskusjoner! 22 medlemmer deltok på årsmøtet og Bjørn Atle Halse ble valgt inn som nytt styremedlem.

Her er noen glimt av styreleder Vegard Skirbekk som også holdt en presentasjon hva som bidrar til en frisk hjerne, og Marja Aartsen som fortalte om sammenhengen mellom sosiale relasjoner og kognisjon i eldre år.

/

Medlemmer i NSA iviteres til årsmøte 2024 med faglig program.

Tid: 13. februar 2024 kl. 15.00-17.00

Sted: KK-lounge (rom PA311), Clara Holst hus, Pilestredet 46, Oslo

Program:

kl. 15.00 Årsmøte (saksliste og årsmelding sendes på mail til påmeldte)

kl. 15.30 Faglig program:

  • Frisk hjerne i eldre år – hva bidrar positivt? v/Vegard Skirbekk
  • Use it or lose it: Om forholdet mellom sosiale relasjoner og kognisjon v/Marja Aartsen

kl. 16.30 Faglig minglestund og nettverksbygging: Vi serverer pizza og mineralvann.

Påmelding til årsmøtet sendes innen torsdag 1. februar 2024 til post@aldersforsk.no

Se også Facebook-arrangementet

Kreft hos gamle pasienter – en klinikers perspektiv

«Vi bør investere tid før behandlingen for å kartlegge pasienten (unngå å utsette pasienten for høy risiko)»

Siri Rostoft, overlege, PhD
Geriatrisk avdeling
OUS Universitetet i Oslo

Kreftinsidens, prevalens og overlevelse i en aldrende
norsk befolkning

«Forbedringer over tid i overlevelsesmuligheter er de samme hos de eldre som hos de yngre.»

PDF-lenke

Steinar Tretli, dr philos, Professor
Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Kreftregisteret

NORSK SELSKAP FOR ALDERSFORSKNING (NSA)
INVITERER TIL SEMINAR OM ELDRE OG KREFT

Tirsdag 7. 2  på Høgskolen i Oslo og Akershus, P46, Athene 2
Det serveres pizza og drikke fra kl. 17.00

PROGRAM
Kl 17.30 Introduksjon av Marijke Veenstra, styreleder NSA

Kl 17.35 Kreft hos eldre fra et klinisk perspektiv
ved Siri Rostoft, overlege og postdoktor ved Geriatrisk avdeling, OUS

Kl 18.15 Kreft hos eldre fra et epidemiologisk perspektiv
ved Steinar Tretli, forsker ved Kreftregisteret

Kl 18.35 Oppsummering ved Marijke Veenstra

Seminaret og servering er gratis. Påmelding gjøres til konferanser@nova.hioa.no og merkes NSA seminar 2017.
Frist for påmelding er 2. februar.
Først-til-mølla-prinsippet gjelder, men medlemmer av NSA prioriteres.

ÅRSMØTE I NORSK SELSKAP FOR ALDERSFORSKNING
Fra kl 18.45 vil NSA avholde sitt årsmøte
Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, P46, Athene 2
Alle medlemmer er velkommen til å delta.