Velkommen til digitalt årsmøte

Årsmøtet til Norsk Selskap for Aldersforskning arrangeres digitalt mandag 28. februar 2022 kl. 15.00.

Saksliste:

  1. Årsmelding
  2. Regnskap for 2021
  3. Budsjettforslag 2022
  4. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet

Saker som evt. ønskes behandlet under årsmøtet (sak 4), kan sendes til styreleder Annelise Flor på annelise.flor@redcross.no innen 1. februar.

Alle medlemmene ønskes velkommen. Årsmøtet avholdes digitalt via Teams. Alle som ønsker å delta via Teams sender en e-post til post@aldersforsk.no innen 21. februar. 

VELKOMMEN til årsmøtet 2022.