Velkommen til frokostseminar om den digitale hverdagen i eldre år 

At det meste i samfunnet vårt blir digitalisert kan ha sine fordeler. Blant annet blir tjenester og informasjon lettere tilgjengelig. Men ikke alle opplever det sånn. Digitalisering er en utfordring for eldres menneskerettigheter, mener blant annet Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Omtrent 480 000 personer i aldersgruppen over 60 år er ikke-digitale i Norge. Å være ikke-digital blir definert som å ikke bruke internett eller digitale verktøy, eller å ha svake ferdigheter. Dette gir grunn til bekymring. På den andre siden har undersøkelser vist at eldre arbeidstakere ikke hadde store problemer med å gå over til digitale flater når koronaepidemien brøt ut, som mange har trodd.  

Disse nyansene er noe av det vi ønsker å belyse i vårt frokostseminar onsdag 26.oktober og inviterer alle interesserte til spennende foredrag på OsloMet i Pilestredet 50, Rom L132B.  

Program  

Kl. 08.30 – 09.00 Dørene åpner – enkel servering  

Kl. 09.00 – 09.05 Velkommen v/styreleder Annelise D. Flor  

Kl. 09.05 – 09.15 Hva sier forskningen om digital hjemmeoppfølging og ressursbruk i helsetjenesten? Innledning av styremedlem og forsker ved FHI, Christine Hillestad Hestevik    

Kl. 09.15 – 09.45 Koronasituasjonen og økt bruk av digitale verktøy: Hvilke konsekvenser har det for eldre arbeidstakere? Anne Skevik Grødem, forsker ved Institutt for samfunnsforskning  

Kl. 09.45 – 10.15  Digital teknologi for ‘analoge seniorer’? Noen erfaringer fra forskningsprosjektet Enkel og trygg pårørendekontakt.  Erik Børve Rasmussen, forsker ved OsloMet  

Kl. 10.15 – 10.30 Oppsummering og spørsmål til foredragsholderne  

Velkommen!  

Påmelding skjer her – medlemmer blir prioritert